Регламент

В настоящия конкурс могат да участват всички представители на българските медии, публикували материали за използването на средствата от Европейския Социален Фонд, Европейския Фонд за Регионално Развитие и от Кохезионния Фонд на Европейския Съюз в България.

Кой може да участва?

Медии и автори на публикувани материали по темата.

Кой може да номинира?

Всеки – медии, автори, зрители, слушатели, читатели.

Кои медии?

Всички, без ограничение.

Какви публикации?

Всички, без жанрово ограничение, независимо от типа медия или начина на разпространение.

Какво значи „най-добра публикация”?

Въпросът е с отворен отговор. „Най-добрите” публикации ще бъдат определени по два независими един от друг начина – от жури и от фокус-група на публиката.

Трябва ли да хвалим евро проектите, за да получим награда?

Конкурсът, все пак, е журналистически! А журналистика, според Уикипедия,  е  събиране, анализиране и изнасяне в публичното пространство на  информация за актуални събития, личности и тенденции. Едно от най-ценните качества на журналистиката е нейната обективност, а ролята й на коректив има най- съществен принос за развитието на обществото.

Кой все пак не може да участва?

Всеки може да участва, но анонимни материали няма да бъдат награждавани.

Кога трябва да е публикувано?

От присъединяването на България към ЕС до 06 декември 2010 година.

Каква е наградата?

Освен професионалното и общественото признание? Наградата за автора на най-добрата публикация е обучение в European Institute of Public Administration. За другите наградени – малко нещо в брой.